Archiv

1. 12. 2015 23:24
Rubrika: Modlitby

Z Tvé ruky přijímám sebe samého Neustále přijímám sebe samého z Tvé ruky. Taková je má pravda a radost. Neustále na mě spočívá Tvůj pohled, a já žiji z Tvého pohledu, můj Stvořiteli a má Spáso. Uč mě v tichu své přítomnosti rozumět Tvému tajemství,…


25. 10. 2015 15:24
Rubrika: Modlitby

Úkon lásky sv. Jana Maria Vianneye Miluji Tě, můj Bože, a toužím Tě milovat až do posledního dechu svého života. Miluji Tě, Bože nekonečně vlídný. Raději chci zemřít láskou k Tobě než žít jen okamžik bez lásky k Tobě. Miluji Tě, Pane, a prosím Tě o…


15. 2. 2013 20:35
Rubrika: Citátky

Časem k hledání Boha je tento život. Časem k nalezení Boha je smrt. Časem k vlastnění Boha je věčnost. Sv. František Saleský Svatí nezačali všichni dobře, ale všichni dobře skončili. Sv. Jan Maria Vianney Poslušnost je jed na pýchu. Sv. Albert…


11. 2. 2013 12:15
Rubrika: Modlitby

Modlitba za dar přátelství Pane, učiň mě přítelem. Dej, abych probouzel důvěru v člověku, který trpí úzkostí; v člověku, který hledá světlo daleko od Tebe; v člověku, který by rád začal znovu, ale neví jak; v člověku, který by rád otevřel své srdce,…


31. 1. 2013 23:29
Rubrika: Citátky

Citáty na každý den z www.vira.cz :) http://www.vira.cz/Texty/Clanky/Objednejte-si-kraticky-citat-z-Bible-na-kazdy-den-e-mailem.html


31. 1. 2013 23:25
Rubrika: Modlitby

Úvodní modlitba Náš nebeský Otče, předstupujeme před zmučenou tvář Tvého Syna, našeho Spasitele, abychom rozjímavou modlitbou uctili po vzoru svaté Brigity rány, které On přijal za nás hříšníky. Přispěchej nám s Matkou Marií, svatou Brigitou, Otcem…


31. 1. 2013 22:39
Rubrika: Citátky

AFORISMY PAVLA KOSORINA Hledání Boha nám zabere celý život, ale tím je také zajištěn jeho smysl. Když je Bible zakázána, čte se více jako když je kázána. Bůh je tak blízko, že ho člověk snadno přehlédne. Víra v Boha je berlička, ale raději se do…


31. 1. 2013 20:32
Rubrika: Modlitby

Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtížení břemeny, a já vám dám odpočinout. Matouš 11, 28 Otče nebeský, děkujeme Ti vroucně, že můžeme každý den poznávat Tvoje dobrodiní. Děkujeme Ti, že se můžeme setkávat s Tebou u Tvého stolu, že…


31. 1. 2013 20:25
Rubrika: Modlitby

Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. 1.list Janův 1, 9 Pokání Hospodine, Bože milostivý a milosrdný, děkuji Ti, že mne povoláváš z nepravosti k životu spravedlivému…


31. 1. 2013 20:20
Rubrika: Modlitby

Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. 1.Korintským 10, 13 Pokušení Hospodine,…


« novější 1 2 3 starší »
Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková