31. 1. 2013 20:19
Rubrika: Modlitby

Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec. Matouš 6, 14 Smířlivost Nebeský Otče, děkuji Ti, že máš se mnou trpělivost. Prosím, naplň mne duchem lásky, pokoje a smířlivosti. Pomoz mi, prosím, krotit mou…


31. 1. 2013 20:14
Rubrika: Modlitby

Proti tobě samému jsem zhřešil, spáchal jsem, co je zlé ve tvých očích. Odvrať svou tvář od mých hříchů, zahlaď všechny moje nepravosti. Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha. Žalm 51, 6; 11-12 Čisté svědomí Svatý Bože, před…


31. 1. 2013 20:08
Rubrika: Modlitby

Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce, zkoušej mě, ty znáš můj neklid, hleď, zda jsem nesešel na cestu trápení, a pocestě věčnosti mě veď! Žalm 139, 23-24 Pochybnosti Dobrý Bože, Ty vidíš moji nejistotu a tápání. Bojím se, co bude dál. Mám velké…


31. 1. 2013 19:59
Rubrika: Modlitby

Žalm 86 Smiluj se nade mnou, Panovníku, po celé dny k tobě volám. Vlej do duše svého služebníka radost, k tobě, Panovníku, pozvedám svou duši, neboť ty jsi, Panovníku, dobrý a nabízíš odpuštění; ke všem, kdo tě volají, jsi nanejvýš milosrdný. Dopřej…


8. 11. 2008 15:22
Rubrika: Nezařazené

Poselství pro české země z Medjugorje sobota, 11. října 2008 Ve známém poutním místě Medjugorje (Bosna a Hercegovina) bylo dne 24. Srpna 2008 při charismatické modlitbě dáno z vnuknutí Ducha Svatého skupině českých poutníků slovo, jehož úryvky (vše,…


28. 8. 2008 21:24
Rubrika: Citátky

Trpělivost Trpělivost sám se sebou je naděje.Trpělivost s bližním je láska.Trpělivost s Bohem je víra.


16. 8. 2008 2:12
Rubrika: Modlitby

Ranní modlitba Věčný Otče, obětuji Ti dnes všechno utrpení lidstva, každou lidskou práci, modlitby a vše, co naplní můj den, ve spojení s utrpením Tvého milovaného Syna Pána Ježíše Krista z moci lásky, skrze ruce Panny Marie, ke Tvé cti a slávě, aby…


15. 8. 2008 12:48
Rubrika: Modlitby

Modlitba důvěry k Duchu svatému Věřím v Ducha svatého. Věřím, že je pečetí a svědectvím Boží lásky ke mně. Věřím, že je největší silou a světlem na této zemi. Věřím, že může očistit a obnovit mé srdce. Věřím, že může odstranit moje předsudky. Věřím,…


15. 8. 2008 12:46
Rubrika: Modlitby

Modlitba k Duchu svatému Přijď Duchu svatý a posvěť nás, naplň naše srdce vroucí touhou po pravdě, cestě a životu v plnosti. Zapal v nás svůj oheň, abychom se od něho sami stali světlem, které svítí zahřívá a těší. Dej našim neobratným jazykům…


15. 8. 2008 12:39
Rubrika: Modlitby

Modlitba Andělské koruny (Věřící po úkonu upřímné lítosti si klekne, pokud to může bez obtíží udělat, před obrazem sv. archanděla Michaela a bude se zbožně modlit následující pozdravné modlitby, a začne takto:) A: Bože, pospěš mi na pomoc.B: Slyš…


Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková