Archiv Leden 2013

31. 1. 2013 23:29
Rubrika: Citátky

Citáty na každý den z www.vira.cz :) http://www.vira.cz/Texty/Clanky/Objednejte-si-kraticky-citat-z-Bible-na-kazdy-den-e-mailem.html


31. 1. 2013 23:25
Rubrika: Modlitby

Úvodní modlitba Náš nebeský Otče, předstupujeme před zmučenou tvář Tvého Syna, našeho Spasitele, abychom rozjímavou modlitbou uctili po vzoru svaté Brigity rány, které On přijal za nás hříšníky. Přispěchej nám s Matkou Marií, svatou Brigitou, Otcem…


31. 1. 2013 22:39
Rubrika: Citátky

AFORISMY PAVLA KOSORINA Hledání Boha nám zabere celý život, ale tím je také zajištěn jeho smysl. Když je Bible zakázána, čte se více jako když je kázána. Bůh je tak blízko, že ho člověk snadno přehlédne. Víra v Boha je berlička, ale raději se do…


31. 1. 2013 20:32
Rubrika: Modlitby

Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtížení břemeny, a já vám dám odpočinout. Matouš 11, 28 Otče nebeský, děkujeme Ti vroucně, že můžeme každý den poznávat Tvoje dobrodiní. Děkujeme Ti, že se můžeme setkávat s Tebou u Tvého stolu, že…


31. 1. 2013 20:25
Rubrika: Modlitby

Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. 1.list Janův 1, 9 Pokání Hospodine, Bože milostivý a milosrdný, děkuji Ti, že mne povoláváš z nepravosti k životu spravedlivému…


31. 1. 2013 20:20
Rubrika: Modlitby

Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. 1.Korintským 10, 13 Pokušení Hospodine,…


31. 1. 2013 20:19
Rubrika: Modlitby

Neboť jestliže odpustíte lidem jejich přestoupení, i vám odpustí váš nebeský Otec. Matouš 6, 14 Smířlivost Nebeský Otče, děkuji Ti, že máš se mnou trpělivost. Prosím, naplň mne duchem lásky, pokoje a smířlivosti. Pomoz mi, prosím, krotit mou…


31. 1. 2013 20:14
Rubrika: Modlitby

Proti tobě samému jsem zhřešil, spáchal jsem, co je zlé ve tvých očích. Odvrať svou tvář od mých hříchů, zahlaď všechny moje nepravosti. Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha. Žalm 51, 6; 11-12 Čisté svědomí Svatý Bože, před…


31. 1. 2013 20:08
Rubrika: Modlitby

Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce, zkoušej mě, ty znáš můj neklid, hleď, zda jsem nesešel na cestu trápení, a pocestě věčnosti mě veď! Žalm 139, 23-24 Pochybnosti Dobrý Bože, Ty vidíš moji nejistotu a tápání. Bojím se, co bude dál. Mám velké…


31. 1. 2013 19:59
Rubrika: Modlitby

Žalm 86 Smiluj se nade mnou, Panovníku, po celé dny k tobě volám. Vlej do duše svého služebníka radost, k tobě, Panovníku, pozvedám svou duši, neboť ty jsi, Panovníku, dobrý a nabízíš odpuštění; ke všem, kdo tě volají, jsi nanejvýš milosrdný. Dopřej…


Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková