Archiv Srpen 2008

28. 8. 2008 21:24
Rubrika: Citátky

Trpělivost Trpělivost sám se sebou je naděje.Trpělivost s bližním je láska.Trpělivost s Bohem je víra.


16. 8. 2008 2:12
Rubrika: Modlitby

Ranní modlitba Věčný Otče, obětuji Ti dnes všechno utrpení lidstva, každou lidskou práci, modlitby a vše, co naplní můj den, ve spojení s utrpením Tvého milovaného Syna Pána Ježíše Krista z moci lásky, skrze ruce Panny Marie, ke Tvé cti a slávě, aby…


15. 8. 2008 12:48
Rubrika: Modlitby

Modlitba důvěry k Duchu svatému Věřím v Ducha svatého. Věřím, že je pečetí a svědectvím Boží lásky ke mně. Věřím, že je největší silou a světlem na této zemi. Věřím, že může očistit a obnovit mé srdce. Věřím, že může odstranit moje předsudky. Věřím,…


15. 8. 2008 12:46
Rubrika: Modlitby

Modlitba k Duchu svatému Přijď Duchu svatý a posvěť nás, naplň naše srdce vroucí touhou po pravdě, cestě a životu v plnosti. Zapal v nás svůj oheň, abychom se od něho sami stali světlem, které svítí zahřívá a těší. Dej našim neobratným jazykům…


15. 8. 2008 12:39
Rubrika: Modlitby

Modlitba Andělské koruny (Věřící po úkonu upřímné lítosti si klekne, pokud to může bez obtíží udělat, před obrazem sv. archanděla Michaela a bude se zbožně modlit následující pozdravné modlitby, a začne takto:) A: Bože, pospěš mi na pomoc.B: Slyš…


15. 8. 2008 12:29
Rubrika: Modlitby

Hlavní společné modlitby Znamení kříže Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. - Amen. Sláva Otci Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, - jako byla na počátku i nyní i vždycky - a na věky věků. - Amen. Modlitba Páně Otče náš, jenž jsi na nebesích, -…


15. 8. 2008 12:22
Rubrika: Modlitby

Modlitba sv. Brigity 12letá Ó Ježíši, chci se nyní pomodlit tuto modlitbu, kterou jsi ve svém srdci posvětil a oslavil.Přijmi z mých rtů do Tvého Božského srdce tuto modlitbu, zlepši mne a zdokonaluj, aby to svaté Trojici tolik cti a radosti…


Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková