Výroky svatých

15. 2. 2013 20:35
Rubrika: Citátky

Časem k hledání Boha je tento život. Časem k nalezení Boha je smrt. Časem k vlastnění Boha je věčnost.

Sv. František Saleský

 

Svatí nezačali všichni dobře, ale  všichni dobře skončili.

Sv. Jan Maria Vianney

 

Poslušnost je jed na pýchu.

Sv. Albert

 

Pokorná duše o sobě nemluví ani dobře ani špatně.

bl. Uršula Ledochówska

 

Bližnímu v nouzi musíme běžet na pomoc tak, jako se běží hasit oheň.

Sv. Vicenc z Pauly

 

Jestliže chcete udělat radost vašemu srdci, snažte se umrtvovat váš jazyk.

bl. Jan XXIII.

 

Blahoslavení, kteří žijí na zemi jedině proto, aby z ní povznášeli duše k Bohu.

sv. František Saleský

 

Pro sjednocení s Bohem patří obětovat všechno.

sv. Albert Chmielowski

 

Pokud žije někdo sám, lehko se může považovat za svatého; až ve společenství pocítí, jestli je opravdu pokorný a trpělivý.

sv. Terezie z Avily

 

Buďte dobří, jak jen můžete.

sv. Filip Neri

 

Zasluhujete pokárání ne proto, že nekonáte dobré skutky, že nemáte sílu, ale za to, že se o tuto sílu nemodlíte.

sv. Augustin

 

K vedení duší je potřeba lžíci nauky, kýbl ostražitosti a oceán trpělivosti.

sv. František Saleský

 

Všechno to, co tě nepřivádí k Bohu, znamená škodu. Vytrhni to a odhoď daleko.

bl. Josemaría Escrivá

 

Horlivostí vynahrazuj ztracený čas.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

 

Ochotně snášej chyby druhých, když chceš, aby ostatní snášeli chyby tvoje.

sv. Jan Bosco

 

Žij tak, jako kdyby byl tento den tvým posledním. Ráno je nejisté, včerejšek ti už nepatří, pouze dnešek je tvým.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

 

Ptáš se, co má člověk dělat, aby celý den chválil Boha? Ať děláš cokoliv, dělej to dobře a s láskou a chválil jsi Boha.

sv. Augustin

 

Večerní zpytování svědomí dělej velmi pečlivě!

sv. Terezie z Avily

 

Nedat na sobě poznat rány, které nám jiní způsobili slovem nebo jiným způsobem, není přetvářka, ale křesťanská moudrost. Vždy ukazuj milou a laskavou tvář a jednej s těmi, kdo ti ublížili, s dobrotou a tichostí.

sv. Vincenc z Pauly

 

Snaž se dosáhnout co nejvyššího stupně dokonalosti, protože tak, jak umřeš, zůstaneš po celou věčnost.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

 

Konejme často projevy vstřícnosti a lásky těm, k nimž je naše přirozenost méně nakloněna.

sv. František Saleský

 

Vyslechněte všechno, zapomeňte mnohé, říkejte málo. Aby ve mně zvítězila láska, mohu být považován za někoho bezvýznamného.

bl. Jan XXIII.

 

Ukládejte si tedy peníze k chudým, je to lepší než konat zázraky. Když konáte zázraky, jste Božími dlužníky. Když dáváte almužny, je vaším dlužníkem Bůh.

Matka Tereza

 

Když lidi soudíte, nemáte čas je milovat.

Matka Tereza

 

Když klekáš před oltářem, ať ostatní vidí, že víš, před kým klekáš.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

 

Žijte vždy v radosti. Ta radost vyvěrá z čistoty srdce a z vytrvalosti v modlitbě.

sv. František z Assisi

 

O mnoha křesťanech se dá říct, že si Bohem posluhují, namísto aby sloužili Bohu.

bl. Honorát Kožminski

 

Že duše neví, co má dělat, je tím, že ještě nedostala milost. Ale tu dostane, až dobře využije toho, co získala: dostala milost pečlivě a zbožně hledat, bude-li chtít.

sv. Augustin

 

Mírnost a trpělivost jsou dva bezpečné prostředky k tomu, abychom dosáhli toho, že nás druzí budou mít v oblibě, a že budeme prospěšní sobě i ostatním.

bl. Jan XXIII.

 

Člověka nemůžeme hodnotit podle toho, co ví, ale podle toho, co miluje.

sv. Augustin

 

Chtěli bychom, aby už modlitba rychle skončila, protože máme své povinnosti, ale zapomínáme, že modlitba je právě tím nejdůležitějším, co máme na práci.

sv. Maxmilián Maria Kolbe

 

Jak se zbavit melancholického stavu? Vyspat se, vykoupat se, modlit se.

sv. Tomáš Akvinský

 

 

 

 

     

Sdílet

Komentáře

marionette Člověka nemůžeme hodnotit podle toho, co ví, ale podle toho, co miluje. (sv. Augustin)
...ta mě zaujala nejvíc:)

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková