Modlitba Andělské koruny

15. 8. 2008 12:39
Rubrika: Modlitby

 

Modlitba Andělské koruny 

 

 
 
(Věřící po úkonu upřímné lítosti si klekne, pokud to může bez obtíží udělat, před obrazem sv. archanděla Michaela a bude se zbožně modlit následující pozdravné modlitby, a začne takto:)
 
A: Bože, pospěš mi na pomoc.
B: Slyš naše volání.
  Sláva Otci i Synu i Duchu svatému, jako byla na počátku i nyní i vždycky až na věky věků. Amen.
 
První pozdrav
  Na přímluvu sv. Michaela archanděla a nebeského kůru Serafínů, ať nás Pán učiní hodné toho, aby v nás vzplanul plamen lásky a abychom tuto ctnost vykonávali ke slávě Boha a ve prospěch bližního. Amen.
1x Otčenáš a 3x Zdrávas Maria k I. kůru andělů.

Druhý pozdrav
  Na přímluvu sv. Michaela archanděla a nebeského kůru Cherubínů, ať nám Pán udělí milost opustit cestu hříchů a kráčet odhodlaně po cestě křesťanské dokonalosti. Amen.
1x Otčenáš a 3x Zdrávas Maria k II. kůru andělů.

Třetí pozdrav
  Na přímluvu sv. Michaela archanděla a nebeského kůru Trůnů, ať Pán naplní naše srdce duchem pravé a upřímné pokory. Amen.
1x Otčenáš a 3x Zdrávas Maria k III. kůru andělů.

Čtvrtý pozdrav
  Na přímluvu sv. Michaela archanděla a nebeského kůru Panstev, ať nám Pán uštědří milost, abychom ovládali své vášně a abychom plně odpovídali na hnutí Boží milosti. Amen.
1x Otčenáš a 3x Zdrávas Maria k IV. Kůru andělů.

Pátý pozdrav

  Na přímluvu sv. Michaela archanděla a nebeského kůru Mocností, ať Pán chrání naše duše před ďábelskými nástrahami a pokušeními. Amen.
1x Otčenáš a 3x Zdrávas Maria k V. kůru andělů.

Šestý pozdrav
  Na přímluvu sv. Michaela archanděla a nebeského kůru Ctností, ať nám Pán udělí sílu ke šťastnému překonání hmotných a duchovních obtíží, kterým jsme vystaveni. Amen.
1x Otčenáš a 3x Zdrávas Maria k VI. kůru andělů.

Sedmý pozdrav
Na přímluvu sv. Michaela archanděla a nebeského kůru Knížat, ať Pán naplní naše duše duchem ochotné poslušnosti a upřímného podrobování se těm, kdo jsou ustanoveni našimi představenými. Amen.
1x Otčenáš a 3x Zdrávas Maria k VII. kůru andělů.

Osmý pozdrav
  Na přímluvu sv. Michaela archanděla a nebeského kůru Archandělů, ať nám Pán uštědří dar vytrvalosti ve víře a v dobrých skutcích, abychom mohli dospět k odměně věčné slávy. Amen.
1x Otčenáš a 3x Zdrávas Maria k VIII. kůru andělů.
 
Devátý pozdrav
  Na přímluvu sv. Michaela archanděla a nebeského kůru všech Andělů, ať nám Pán dopřeje, aby nás ochraňovali v dobru ve zdejším pozemském životě a nakonec bychom byli dovedeni do nebeské blaženosti. Amen.
1x Otčenáš a 3x Zdrávas Maria k IX. kůru andělů.

1x Otčenáš k sv. Michaelovi
1x Otčenáš k sv. Rafaelovi
1x Otčenáš k sv. Gabrielovi
1x Otčenáš k svému Strážnému Andělu

  Nejslavnější kníže sv. Michaeli, hlavo a vůdče nebeských zástupů, potírateli padlých duchů, který jsi zasvěcen do řízení nebeského království, náš obdivuhodný vůdče po Ježíši Kristu, rač osvobodit ode všeho zla nás, kteří se utíkáme k tobě o pomoc, a pro svou stálou ochranu dej, abychom každým dnem mohli pokračovat ve věrné službě našemu Bohu.
Pros za nás sv. Michaeli archanděli.
Abychom byli učiněni hodni zaslíbení Kristových.
 
Modleme se:
  Všemohoucí a milosrdný Bože, který sis pro spásu lidí zvolil sv. Michaela archanděla, knížete tvé církve, dopřej nám milost, abychom na jeho blahodárnou ochranu byli osvobozeni od nepřátel duševních i tělesných a na konci této naší pozemské pouti abychom jím byli uvedeni do tvé slavné přítomnosti. Skrze našeho Pána, Ježíše Krista. Amen.


Sdílet

Komentáře

TvojeSlunicko odkud to máš z nejake knizky ?

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Monika Voňková